Meny

Träd vid tennisparken smittade med almsjuka

Tyvärr har ett flertal träd vid Tennisparken i Lysekil konstaterats vara smittade med almsjuka. För att förhindra spridning kommer vi därför att ta bort fyra döda och två smittade träd.

Det viktigt att fälla sjuka almar eftersom sjukdomen annars sprider sig via rötter och insekter till friska träd. De almar som fälls i Tennisparken hoppas vi kunna ersätta under de närmaste åren.

Stadsträd är otroligt värdefulla för samhällsekonomin eftersom de utför många gratistjänster för oss människor. De renar luften, suger upp regnvatten, ger skugga, ger biologisk mångfald och mycket mer. När vi köper in nya träd försöker vi ha så stor mångfald som möjligt, det vill säga köpa många olika sorters träd. Detta skyddar mot framtida pandemier i trädvärlden.