Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Tryggare skolväg och hundrastgård vid området kring östra Kronbergsgatan 

Med start vecka 10 kommer arbetet med åtgärderna att inledas, som när det är klart, ska har resulterat i en tydlig gångväg, nya parkeringsplatser, bättre belysning och en hundrastgård.

Start vecka 10

Med start vecka 10 kommer arbetet med åtgärderna i området kring östra Kronbergsgatan att inledas som när det är klart ska har resulterat i en tydlig gångväg med upphöjd gångöverfart, nya parkeringsplatser, bättre belysning och en hundrastgård.

De nu beslutade åtgärderna har tagits fram i samverkan med angränsande verksamheter och utifrån de inspel som kommit från boende i området i samband med att en trygghetsrond genomfördes i området samt utifrån inspel från Gullmarsskolan som tillsammans med elevrådet arbetar med ”Trygg skolväg”.

Det blir ett lyft för våra verksamheter, säger Birgitta Eskilsson förskolerektor på Kronbergets- och Badhusbergets förskola och Camilla Jarnedal biträdande rektor på Gullmarsskolan F-6. Vi skapar en tryggare skolväg för våra elever och större tillgänglighet våra föräldrar på förskolan att lämna av sina barn på ett trafiksäkert sätt. Sedan är det ett lyft för hela området och öppnar upp för att fler ska kunna nyttja det; både invånare och fyrfota vänner.

Projektet är uppdelat i 3 steg

Steg 1 är att bygga en säker och trygg skolväg med upphöjd gångöverfart (övergångsställe) och bättre belysning.

Steg 2 att bygga fler parkeringsplatser som under dagtid kan nyttjas av förskolans personal och under resterande tid kan nyttjas som boende/besöksparkering.

Steg 3 är att bygga en efterlängtad hundrastgård där det idag är ett gräsområde mellan idrottssalen och Blåstället.

Tidsplan

Projektet kommer utföras stegvis med start vecka 9. Under påsklovet vecka 15 (11-14 april) kommer del av östra Kronbergsgatan vara avstängd för trafik. Projektet beräknas vara klart innan sommaren.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se

Detta projekt är en del av Lysekils kommuns arbete med brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder

Målet med det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Lysekils kommun är att minska brottsligheten och öka tryggheten i vår kommun.

Lysekils kommun samordnar det aktörsgemensamma trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet som, utifrån en gemensam lägesbild, bedrivs inom samtliga förvaltningar och i samverkan med exempelvis Polismyndigheten, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Lysekilsbostäder AB och LEVA i Lysekil AB.