Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Internationella Brottsofferdagen - 22 februari

En dag då vi över hela landet tänder ljus för de som fallit offer för brott

Att tända ljus kan vi alla göra för de brottsutsatta och deras anhöriga för att på så sätt visa vårt stöd och vår omtanke.

Den 22 februari är det den Internationella Brottsofferdagen. Sedan 2002 har Brottsoffermyndigheten i samarbete med ett antal ideella organisationer uppmärksammat dagen med ett arrangemang på Norra Latin i Stockholm.

Arrangemanget äger rum varje år i samband med Internationella Brottsofferdagen och lockar en stor och blandad publik. Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer.

De organisationer som genomför temadagen tillsammans med Brottsoffermyndigheten är:

 • Barnens Rätt i Samhället, BRIS
 • Brottsofferjouren Sverige
 • ECPAT Sverige
 • RFSL:s brottsofferjour
 • Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks
 • Rädda Barnen
 • Unizon
 • Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV
 • UNICEF Sverige

Brottsofferjouren Fyrbodal

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i deras arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Brottsofferjouren Fyrbodal är en av 71 lokala jourer runt om i landet. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som finns till för brottsutsatta, anhöriga och vittnen i 17 kommuner:

​​Hos Brottsofferjouren Fyrbodal kan du kostnadsfritt få:

 • Någon att tala med
 • Råd och vägledning
 • Hjälp i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag
 • Information om rättsprocessen och stöd inför, under och efter
 • Hjälp att söka ersättning

Kontakten med jouren är kostnadsfri och vi har avgett tystnadslöfte. Ring eller mejla så hör de av oss senast inom tre dygn.