Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Gullmarsgymnasiet

För ett tag sedan kunde vi läsa om Christian Laestander som flyttat till Lysekil för att studera på Gullmarsgymnasiet. Här får vi veta mer om hur elever hittar till vårt fina gymnasium

För ett tag sedan kunde vi läsa om eleven Christian Laestander, 18 år, som flyttat till Lysekil från Gävle för att studera Marint Naturbruk på Gullmarsgymnasiet. Läs om det här. Han berättade att han hittat utbildningen på en gymnasiemässa i Stockholm. Här kan vi läsa lite mer om hur elever hittar till Gullmarsgymnasiet.

Hör Camilla Spikh, biträdande rektor, berätta lite mer.

Berätta lite om Gullmarsgymnasiet

Gullmarsgymnasiet har 12 program varav 2 av dessa program är rikrekryterande: Marint Naturbruk och marinbiologisk spetsutbildning.

Vad innebär riksrekryterande utbildning?

Det innebär att elever från hela landet kan söka på samma villkor till en riksrekryterande utbildning.

En gymnasieskola kan bli riksrekryterande om det finns nationell efterfrågan och nationellt intresse av utbildningen. Nationellt intresse innebär att utbildningen kan anses vara en nationellt angelägen utbildning som ger sådana kunskaper och färdigheter som efterfrågas nationellt, men som inte erbjuds i tillräcklig omfattning och som leder mot kvantitativt små och samhälleligt angelägna yrken. Källa: Skolverket

Hur hittar eleverna till Gullmarsgymnasiet?

Man kan säga att vi marknadsför skolan på två sätt, ett för de elever som bor i Lysekil och närliggande kommuner, i huvudsak till elever i Lysekil, Sotenäs och Munkedals kommuner. För dessa elever är Gullmarsgymnasiet det närmaste och mest naturliga valet.

Vad gäller de riksrekryterande utbildningarna så deltar vi på 2 stora mässor varje höst: Gymnasiedagarna i Göteborg och Gymnasiemässan i Stockholm. Det har stora fördelar att vara på plats och synas på en mässa, då kan det hända att ungdomar slinker förbi och hittar våra marina utbildningar som de kanske inte hade sett annars. Precis så som Christian gjorde.

Varje år har vi också Öppet Hus så eleverna kan komma och besöka opss på skolan och möta oss i personalen och se lokalerna. Vi har ett tillfälle för själva gymnasiet och ett tillfälle för de marina utbildningarna.

Vi skickar även ut en broschyr till alla syvar i landet. Många elever hittar oss den vägen.

Vi jobbar också med att nå ut genom våra sociala kanaler; Instagram och FB.

Vilka utbildningar lockar flest elever?

I första hand vår marinbiologiska spetsutbildning. Men båda våra marina utbildningar blir fyllda nästan varje år. Det är väldigt roligt, säger Camilla.

Varför ska man söka till Gullmarsgymnasiet?

Gullmarsgymnasiet i Lysekil är en liten, lugn och engagerad gymnasieskola med internationella kontakter, goda studieresultat och bra kontakt med det lokala näringslivet.

Tack Camilla för att du tog dig tid att svara på våra frågor och för att vi fick veta lite mer om Gullmarsgymnasiet!