Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Undersökning av äldreomsorgens kvalitet

Du som är 65 år eller äldre och har hemtjänst eller bor i särskilt boende har fått en enkät med frågor om vad du tycker om din äldreomsorg.

Det är Socialstyrelsen som genomför en rikstäckande undersökning av vad äldre tycker om äldreomsorgen. Resultaten kommer att publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av juni 2022.

För mej är det viktigt att få del av era synpunkter om hemtjänst och boende så att vi kan utveckla vår verksamhet. Vår strävan är att ha en äldreomsorg som håller en hög kvalitet utifrån vårt ansvar och brukarnas uppfattning, säger Eva Andersson, socialchef i Lysekils kommun.

Lysekils kommun

Dina synpunkterär viktiga för vårt arbete med att få en så bra kvalitet i äldreomsorgen som möjligt. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten kan du be vår personal om hjälp.

  • Det går att svara på enkäten via post eller via internet.
  • Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten.
  • Sista dagen att svara på enkäten är den 20 mars 2022.

Resultatet av undersökningen är viktigt för oss i Lysekils kommun då vi med hjälp av era svar får kunskap om vad ni som har stöd inom äldreomsorgen tycker är bra eller dåligt.

Tack för din medverkan!