Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Motverka våld i ungas partnerrelationer

Text i bild "Svartsjuka är inte romantiskt", "Är du rädd för den du är tillsammans med?", "Vill du alltid hålla koll på din partner?" och "Mår din kompis dåligt i sin relation?"

Under februari och mars uppmärksammar vi kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt” som ska motverka våld i nära relationer bland unga.

23 procent av tjejer och unga kvinnor (i åldern 16-24 år) har uppgett att de någon gång har utsatts för våld och 14 procent av pojkar och unga män, enligt Brottsförebyggande rådets rapport "Brott i nära relationer bland unga Länk till annan webbplats.".

Våld kan se olika ut

Våld i ungas partnerrelationer är när en ung person utövar våld mot sin flickvän, pojkvän eller partner. Våld kan vara många olika saker och utövas i olika relationer. Det kan till exempel handla om någon en ung person träffar, har en sexuell relation med, är tillsammans med eller tidigare har haft en relation med. Våldet kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt. Våld är aldrig okej och det är en brottslig handling. Du som utsätts för detta har rätt till stöd och hjälp!

Lysekils kommun arbetar med frågor om våld i nära relationer på flera olika sätt. Syftet med kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” är att uppmärksamma, synliggöra och motverka våld i ungas partnerrelationer genom att väcka eftertanke hos ungdomar. Ju mer man vet om problemet desto lättare är det att reflektera och prata om det.

Informera och öka kunskap

Ofta pratar vi om svartsjuka som något romantiskt, men det finns inget romantiskt i när svartsjuka innebär kontroll och våld. Kampanjen ska också bidra till mer kunskap bland vuxna, för att den som är ung ska få det stöd och hjälp de behöver.

Kampanjen pågår under februari och mars. Lysekils kommun medverkar genom att informera om och höja kunskapen kring problematiken och vi vänder oss till unga, deras föräldrar och de i vår organsiation som arbetar med barn och unga.

Utöver Lysekils kommuns deltagande är det Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats., länsstyrelserna Länk till annan webbplats. och ungarelationer.se Länk till annan webbplats. som står bakom kampanjen.

Mer information