Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lägesbild Covid-19 vecka 3

Lysekils kommun sammanställer en samlad lägesbild med anledning av covid-19. Ta del av nuläget här.

Läget i kommunen

Folkhälsomyndighetens statistik visar på oroväckande 344 nya fall i Lysekils kommun för vecka 3 jämfört med 142 nya fall vecka 2.

Vi måste fortsätta vara vaksamma på symtom och stanna hemma i så fall. ALLA rekommenderas att hålla avstånd och undvika trängsel i offentliga miljöer.

Förklaring till varför den veckovisa statistiken på antalet smittade covid-fall skiljer sig mellan Smittskyddet Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten

De fall som rapporteras i Västra Götaland och som smittskyddet redovisar är de som blivit diagnosticerade i Västra Götaland. De fall som diagnosticeras i annan region rapporteras till den aktuella regionen (där behandlande läkare finns). När Folkhälsomyndigheten sedan redovisar antal fall per kommun så är detta utifrån var personen är folkbokförd, oavsett var vederbörande blivit diagnosticerad. Därav finns det en skillnad mellan den data som smittskyddet Västra Götaland redovisar och den data som Folkhälsomyndigheten redovisar på kommunnivå.

Läget i regionen

Under vecka 3 rapporterades 44 791 fall med covid-19 jämfört med vecka 2 då 22 479 fall rapporterades med covid-19, en ökning med 99%. Det är en stor, omfattande och ökande smittspridning i hela regionen och i alla åldersgrupper.

De senaste veckornas ökning av fall har inneburit förlängda svarstider från laboratorierna och eftersläpning i inrapportering. Detta gör att statistiken för enskilda veckor ska tolkas med försiktighet.

Läs veckorapporten, vecka 3, från Smittskydd Västra Götaland om covid -19 Länk till annan webbplats.

Läget nationellt

  • Folkhälsomyndigheten beslutade 2022-01-27 att man inte kommer rekommendera allmän vaccination för barn mellan 5 och 11 år.
  • Regeringen beslutade 2022-01-26 att de restriktioner som infördes den 12 januari ligger kvar i två veckor till:
  • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer. Fortsatt gäller de nuvarande rekommendationerna om enbart sittande publik, max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap.
  • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 50 deltagare där vaccinationsbevis används införs krav på max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. Fortsatt gäller endast sittande publik.
  • För serveringsställen införs en begränsning på max 8 personer per sällskap och de behöver stänga senast kl. 23.00. Fortsatt gäller endast sittande servering och krav på 1 meters avstånd mellan sällskap.
  • För mässor införs krav på vaccinationsbevis om antalet deltagare överstiger 50 personer. Fortsatt gäller att trängsel ej får förekomma samt krav på 10 kvadratmeter per person.
  • Ett allmänt råd införs om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
  • Huvudregeln för utbildning för vuxna är att vara på plats. För universitet och högskolor gäller att distansundervisning kan användas som verktyg för att glesa ut. Salstentor och stora föreläsningar bör ges vid flera tillfällen för att undvika trängsel.
  • Alla som kan arbeta hemifrån ska göra det.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att smittotoppen snart kan vara nådd. Men tills dess behöver restriktionerna ligga kvar och under den här tiden kommer fler hinna vaccinera sig, och vaccinet ger ett skydd mot allvarlig sjukdom och död. Restriktionerna kan komma att avvecklas 9 februari.