Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Väderskydd i Havsbadet

Segeldukstak för att vädersäkra arrangemang möjliggör utveckling av Havsbadsparken som evenemangsområde.

Ärendet om att vädersäkra arrangemang i Havsbadsparken kommer upp för beslut i samhällsbyggnadsnämnden den 27 januari. Kommunen har tillsammans med Kustnöje AB tagit fram en lösning med ett tillfälligt segeldukstak som monteras upp under sommarmånaderna.

Förslag är att Kustnöje AB står för segeldukstak och stolpar och Lysekils kommun anlägger grundfundament som stolparna förankras i. Kommunen kan själv använda området för kommunala arrangemang eller i sin tur hyra ut hela området inklusive väderskydd för olika evenemang.

Tillfälligt tak av segelduk

Ett tillfälligt segeldukstak är tänkt att monteras framför scenen i Havsbadsparken. Inför sommarsäsongen monteras segeldukstaket på grundfundamenten. Därefter kan segeldukstaket fällas upp och ned vid behov under sommaren. Vid slutet av sommarsäsongen monteras segeldukstaket av från grundfundamenten.

Möjligheter att utveckla Havsbadsområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser stora fördelar med att kunna vädersäkra arrangemang i Havsbadsparken.

Detta skulle innebära att Havsbadsområdet kan utvecklas ytterligare som evenemangsområde, säger Christian Wrangmo, avdelningschef på tekniska avdelningen.