Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Lägesbild Covid-19 vecka 2

Lysekils kommun sammanställer en samlad lägesbild med anledning av covid-19. Ta del av nuläget här.

Läget i kommunen

Folkhälsomyndighetens statistik visar på oroväckande 142 nya fall i Lysekils kommun för vecka 2 jämfört med 147 nya fall vecka 1.

Vi måste fortsätta vara vaksamma på symtom och stanna hemma i så fall. ALLA rekommenderas att hålla avstånd och undvika trängsel i offentliga miljöer.

Läget i regionen

Under vecka 2 rapporterades 22 486 fall med covid-19 jämfört med vecka 1 då 27 044 fall rapporterades med covid-19.

De senaste veckornas ökning av fall har inneburit förlängda svarstider från laboratorierna och eftersläpning i inrapportering. Detta gör att statistiken för enskilda veckor ska tolkas med försiktighet.

Vid den regionala samverkanskonferens som hölls den 18 januari informerad Länsstyrelsen om att personalförsörjningen är en stor utmaning i kommunernas samhällsviktiga verksamheter och man erbjuder en samverkanskonferens.

Läs veckorapporten, vecka 2, från Smittskydd Västra Götaland om covid -19 Länk till annan webbplats.

Läget nationellt

Mycket hög smittspridning av covid-19 kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning, läs mer på Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat dom samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet och det är utifrån detta som MSB har tagit fram vilka personalkategorier eller nyckelfunktioner som därför bör undantas karantänsreglerna och det beslutet har ju FoHM fattat, läs mer på MSB Länk till annan webbplats.

Vaccination

Den 22 januari har cirka 140 vaccinatörer i Västra Götaland öppet hus, kl 10.00 – 14.00, för drop-in-vaccination, i Lysekil är det:

  • Capio Vårdcentral, Södra Hamngatan 4, Lysekil
  • Din Klinik, Lasarettsgatan 1, Lysekil
  • Närhälsan Lysekil Vårdcentral, Lasarettsgatan 1 Lyseki

Länk till samlingssida av alla som medverkar under vaccinationsdagen - Vaccinationsdag lördag 22 januari – 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Nytt beslut av regeringen

Regeringen beslutar om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster i hyrda lokaler

Regeringen.se Länk till annan webbplats.