Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Ny gång- och cykelväg på Skaftö

Ett samverkansprojekt mellan Lysekils kommun, LEVA i Lysekil AB samt Skaftö Ö-råd

Lysekils kommun bygger just nu en ny gång- och cykelväg mellan Vallmovägen och Stockeviksvägen på Skaftö. Detta arbete utförs som en totalentreprenad med LEVA i Lysekil AB som entreprenör.

Leva håller på med 2 st större vatten- och avloppssaneringar på Skaftö. För att spara pengar är tanken att återvinna grusmaterialet från dessa och använda i byggnadet av gång- och cykelvägen,

Vägen planeras vara färdigställd nu under våren men asfaltering kommer ske tidigast till hösten för att säkerställa kravet på sättningar i marken.

Detta är ett samverkansprojekt mellan Lysekils kommun, LEVA i Lysekil AB samt Skaftö Ö-råd.