Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fortsatt Samverkande sjukvård i hela Fyrbodal

Konceptet Samverkande sjukvård kommer att finnas i alla kommuner i Fyrbodal även efter årsskiftet.

Avtalen innebär att kommunernas sjuksköterskor kan göra tillfälliga sjukvårdsinsatser hos kommuninvånare även om dessa inte har kommunal hemsjukvård. Avtalen om insatser gäller dygnet runt.

Öka trygghet och tillgänglighet för dig som invånare

Uppdrag kan till exempel komma från 1177, ambulanssjukvården, vårdcentral/jourcentral, hemtjänst eller sjukhus, som alla är en del av konceptet Samverkande sjukvård.

Avsikten och målet är att förbättra och utveckla samverkan mellan alla involverade för att öka tryggheten och tillgängligheten för invånarna och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt.

Nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet och de nya avtalen som nu kommer att skrivas löper tills vidare.