Meny

Byggnadspris 2021 - vinnaren är korad

Vinnaren av årets byggnadspris är: Gula Villan

Samhällsbyggnadsnämnden har i dag beslutat att tilldela Byggnadspris 2021 till Kyrkvik 4:14, Turistgatan 4, Gula Villan.

Motivering

Projektet är en väl genomförd och varsam ombyggnad från privatbostad till verksamhetsbyggnad. Ägaren är medveten om byggnadens kulturhistoriska värde och har gått omvägar för att bevara och lyfta fram det bästa med byggnaden. Ett bra exempel på att tänka till före ett byggnadsprojekt påbörjas och ett gott val till byggnadspriset.

Byggnadspriset har delats ut fyra gånger sedan 2013.