Meny

Villatomter aktuella i Spjösviksområdet

Under vinter/tidig vår kommer Lysekils kommun kunna erbjuda fem tomter till dig som står i den kommunala tomt- och småhuskön.

Kommande erbjudande

Området som tidigare haft karaktären av ett fritidshusområde rustas nu för att ge fler möjlighet att bo där året runt. Under vinter/tidig vår kommer vi kunna erbjuda fem tomter till dig som står i den kommunala tomt- och småhuskön. Det gäller tomt nummer 1,2,3,9 och 10. Tomt nummer 4,5,6,7 och 8 har mer komplicerade förutsättningar, därför väljer Lysekils kommun att markanvisa dem.

Lysekils kommun kommer kontakta dig med aktuella erbjudanden via brev om du står i den kommunala tomt- och småhuskön under början av nästa år.

Aktuella tomter

Denna etapp av exploateringen omfattar tio villatomter i områdets centrala del. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under en tid tittat på de olika tomternas förutsättningar och under arbetets gång har frågor som rör platsens unika värde hamnat i fokus. De tio tomter som är aktuella har mycket olika förutsättningar för exploatering och därför kommer fem av dem att markanvisas.

Markanvisning

Genom en markanvisning sker planering samt uppförande av hus av en och samma aktör. Då finns det potential och möjlighet att ta till vara och utnyttja de enskilda tomternas förutsättningar. En markanvisning innebär att exploatörer genom anbud får inkomma med förslag som visar hur de kan iordningställa och bebygga angivna tomter. Målbilden för Spjösvik kommer att vara tongivande i valet av exploatör.

Målbild för projekt Spjösvik

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om en målbild för det fortsatta arbetet i projekt Spjösvik.

  • Boende alla säsonger
  • Kreativitet och framtid
  • Klimatsmart byggande

Kontaktuppgifter

E-post: planochbygg@lysekil.se
Kontaktcenter: 0523-61 30 00

Kommunala tomter

Registrera dig gärna i vår kommunala tomt- och småhuskö om du är intresserad av att köpa tomt i Spjösvik.