Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 och regeringen återinför och förlänger ersättningar.

Håll avstånd och undvik trängsel i offentliga lokaler

Läget i Sverige är inte kritiskt men smittspridningen har ökat den gångna veckan och det finns en viss påverkan på vården i flera regioner. Folkhälsomyndigheten bedömer att utvecklingen kommer att försämras under en tid framöver. Vaccinationerna gör dock att situationen är väsentligt bättre i dag jämfört med den här tiden förra året.

Särskilda allmänna råd för ovaccinerade finns sedan tidigare men för att motverka en fortsatt ökning rekommenderas nu ALLA från den 8 december att hålla avstånd och undvika trängsel i offentliga miljöer.

Eftersom alltför många fortfarande saknar skydd mot covid-19 genom vaccination kompletterar Folkhälsomyndigheten tidigare åtgärder med rekommendationer till allmänheten, till arbetsgivare, till kollektivtrafik och med allmänna råd till serveringsställen från och med den 8 december i syfte att minska smittspridningen. Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022.

Det är mycket viktigt att arbetet med att vaccinera alla som rekommenderas vaccination mot covid-19 fortsätter så snabbt och effektivt som möjligt och i den angivna prioriteringsordningen.

Rekommendationer från och med den 8 december

För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 beslutar Folkhälsomyndigheten att rekommendera:

 • alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 • Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil,
 • använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Arbetsgivare rekommenderas att:

 • underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom,
 • göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum,
 • undvika större samlingar inomhus med många deltagare,
 • göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter,
 • utbildningsmoment inom skola och vuxenutbildning omfattas dock inte av rekommendationen.

Den som bedriver kollektivtrafik rekommenderas att:

 • den som bedriver kollektivtrafik att bibehålla en full turtäthet.

Allmänna råd till serveringsställen

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:

 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra,
 • och använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

Inför kommande högtider

Under december inträffar flera högtider som vanligen innebär att många människor samlas, bland annat lucia, jul och nyårsafton. Julavslutningar, luciafiranden och liknande kan genomföras om åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning i samband med evenemanget.

De allmänna råden till vuxna ovaccinerade gäller sedan tidigare:

Den som inte är vaccinerad bör hålla avstånd till andra. Man bör som ovaccinerad särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Ovaccinerade bör även undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.

Vaccin ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19 och till viss del mot smittspridning. Vi är fortfarande mitt inne i en pandemi och det är därför viktigt att visa extra omtanke och försiktighet. Om alla vuxna är vaccinerade och alla är friska finns inga skäl att avråda från julfirande med släkt och vänner. Men var beredd att snabbt ställa in om du har symtom på covid-19, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Barn och unga

Skola och fritidsaktiviteter står för mer än utbildning och fysisk aktivitet, till exempel socialt sammanhang och som skyddsnät för dem i utsatta situationer.

Idrottsaktiviteter kan genomföras om arrangören vidtar smittskyddsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. För att veta hur dessa arrangemang kan genomföras mer smittsäkert kan man ta stöd av samma föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Regeringen har beslutat att återinföra och förlänga ersättningar

Från och med 8 december 2021 till den 31 mars 2022 gäller:

 • Slopat läkarintyg för smittbärarpenning.
 • Riskgruppersättning och viss tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn.
 • Tillfällig föräldrapenning vid bland annat skolstängning.
 • Ersättning för slopat karensavdrag för anställda (samt motsvarande ersättning till egenföretagare) för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.
 • Ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader.
 • Skattefri parkeringsförmån förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken.