Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Nya avtal för snöröjning på enskilda vägar är klara

Avtal är tecknat med tre företag som kommer hantera snöröjningen på enskilda vägar utanför tätorten i Lysekils kommun.

De tidigare avtal som fanns angående snöröjning löpte ut i oktober 2021 så behov fanns att upphandla inför årets snösäsong. Avtalen är nu undertecknade av tre företag som ska sköta snöröjningen av de enskilda vägarna. De nya avtalen gäller två år med möjlighet till förlängning på två år.

Områden

Lysekils kommun har deltats upp i fyra områden när det gäller snöröjning utanför tätorten. Detta för att få en bättre översyn, färre kontaktytor och en mer effektiv hantering av kostnaderna för snöröjning. De fyra områdena är Skaftö, Lyse, Brastad och Brodalen-Härnäset.

Vinterväghållning i de olika tätorterna sköts av det kommunala bolaget LEVA i Lysekil AB.

Företag som tecknat avtal

Lysekils kommun har tecknat avtal med tre aktörer som i sin tur kan anlita andra aktörer för snöröjning.

  • Niklas Olsén, enskild firma (område Brodalen - Härnäset)
  • Ubbes schakt och gräv AB (område Brastad)
  • Västtransport AB (område Lysekil och Skaftö)

Ansvar

Staten, via Trafikverket, eller kommuner, vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.

  • Staten genom Trafikverket, ansvarar för de allmänna vägarna. Undantaget är de allmänna vägar som ingår i kommunal väghållning.
  • Kommunerna förvaltar kommunala gator och vägar.
  • Enskilda vägar förvaltas av vägföreningar/samfällighetsföreningar eller av enskild fastighetsägare.


Beslutet om att upphandla snöröjningen beror på att kostnaden översteg gränsen för direktupphandling enligt (LOU) Lagen om Offentlig Upphandling. Jag har fullt förtroende för tjänstepersonerna i kommunen säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Lars Björneld (L)