Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Upprustning av cykel- och gångbanor under höstlovet

Asfaltering och röjning av sly pågår runt om i kommunen, för att höja säkerheten på våra cykel- och gångbanor

Nu under höstlovet när barnen är lediga från skolan passar vi på att asfaltera hela gångbanan från Torpet till tunnlarna vid rondellen vid COOP. Även en del av gångbana vid Mariedalsskolan får en ny beläggning samt gångbanan mellan Brastad sporthall och Stångenässkolan.

I samband med asfalteringarna och vi passat på att röja en hel del sly längs sträckorna samt röjt runt gatubelysningar längs våra GC vägar för att höja säkerheten och tryggheten längs dessa sträckor då det är mycket skolbarn som rör sig längs dessa leder.