Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Införandet av nya lärportalen i Lysekils kommun

Med anledning av det nyhetsreportage som idag sändes på P4 Väst vill vi förklara hur situationen ser ut i kommunen.

Ny lärportal

Lysekils kommun upphandlade en ny lärportal under våren. Den nya lärportalen heter Haldor och fokuserar på digital undervisning. Till denna lärportal har kommunen kopplat på andra system för att kunna hantera till exempel scheman och närvaro för barn och unga.

Införande

Lysekils kommun har under början av terminen i samarbete med SML-it och systemleverantörerna, infört den nya lärportalen Haldor.

Under införandet har det uppstått en del problem med att de olika systemen ska kunna kommunicera med varandra. Lysekils kommun har haft löpande avstämningar med SML-it och systemleverantörerna för att införandet ska gå enligt fastställd plan.

Närvarohantering

Närvarohanteringen ligger i ett system utanför Haldor och har hela tiden fungerat men kopplingen mellan närvarosystemet och Haldor har haft en del problem att kommunicera.

För att pedagogerna inom förskola och fritidshem ska kunna hantera närvaron för barn de ansvarar för, behöver de använda närvarosystemet separerat från lärportalen Haldor, så länge inte kopplingen fungerar fullt ut.

Vad gör kommunen?

  • Utbildningschef Lennart Olsson informerar sina chefer om hur närvaron ska hanteras tills problemet är löst.
  • Löpande avstämningar förs med systemleverantörerna.
  • Utbildningsinsatser för chefer och pedagoger genomförs enligt plan.
  • Informationsmaterial tas fram till vårdnadshavare.