Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Workshops kring utveckling av Norra hamnen

Flygbild över Lysekil med Norrahamnområdet markerat i blått.

Kommunen arrangerar workshops kring hållbar utveckling av Norra hamnområdet med start i sommar.

I samarbete med White arkitekter ska kommunen arbeta fram en metod för hållbar stadsutveckling. Metoden ska bland annat användas i utvecklingsarbetet kring Norra hamnen.

Pilotprojekt

Norra Hamnstranden/Skandiaverkets område har valts ut som ett pilotprojekt i samarbetet. White arkitekter leder en innovationsprocess som ska svara på frågan: ”Hur kan området bidra till en hållbar utveckling för Lysekils kommun?”. I processarbetet kommer man att genomföra ett antal workshops och den första genomförs under sommaren.

Mer information

För mer information kontakta Stina Hermansen på kristina.hermansen@lysekil.se eller Rodrigo Baraona Vargas på rodrigo.baraona@lysekil.se. De arbetar båda som planarkitekter i Lysekils kommun.

Inom ramen för Urban Platsinnovation

Samarbetet med White arkitekter kring utvecklingen i Norra hamnen sker inom ramen för projekt Urban Platsinnovation. Det är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.


Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.


Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.