Meny

Vill du sponsra en lekplats?

Foto på lekredskap i Gamlestans lekplats.

Gamlestans byalag har sponsrat den nya lekställningen och även andra lekredskap på Gamlestans lekplats.

Både privatpersoner och företag kan vara med och sponsra en lekplats i Lysekils kommun.

Lysekils kommun kommer att bygga om Grundsunds lekplats och Stadsparkens lekplats under 2018 och 2019. Nu finns möjlighet för både privatpersoner och företag att vara med och sponsra lekplatserna.

Minsta summa är 10 000 kr och alla som sponsrar får sitt namn på ett plakat på aktuell
lekplats. Sara Chronvall, sara.chronvall@lysekil.se, landskapsarkitekt på avdelningen
för mark och gata, tar emot intresseanmälningar.

Gamlestans byalag

Ett exempel på sponsring är lekplatsen i Gamlestan i Lysekil som är ett samarbete mellan Gamlestans byalag och Lysekils kommun.

Den gamla klätterställningen i Gamlestans lekplats har nu tagits bort eftersom den var gammal och inte hade rätt fallskydd. I början av december sattes det istället upp två små stugor med balanslek emellan.

Detta var möjligt tack vare att Gamlestans byalag ställt upp och betalat hälften av lekredskapet tillsammans med andra lekredskap på lekplatsen.

Gamlestans lekplats riktar sig till barn mellan 1-5 år – varmt välkommen att leka och busa.
Våra större lekplatser kommer framöver att utvecklas till att locka även äldre barn.