Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Tyck till om "Vision Lysekil 2030"

Bild på en fyr i Lysekil

Nu kan du tycka till om Lysekils kommuns förslag till visionsdokument.

Enkäten Lysekil 2030 som genomfördes 2016 ligger till grund för det visionsdokument som kommunens politiker och tjänstemän just nu håller på att ta fram. Ett stort tack till er som tog er tid att svara på den. Nu kan du vara med och tycka till igen.

Visionsdokumentets syfte

Det färdiga visionsdokumentets syfte är att inspirera och ta ut riktningen. Det blir ett viktigt verktyg när kommunen fattar beslut om hur vi satsar våra gemensamma resurser. Dessutom ligger det till grund för hur vi tillsammans – alla vi som bor och verkar i Lysekil tillsammans med politiker och tjänstemän – ska forma vår kommun.

Lyfta fram det unika

Utgångspunkten för visionsarbetet har varit att lyfta fram det som är viktigast, det som är unikt för Lysekil och det som vi kan påverka. Syftet med visionen är inte att den ska vara en lista över alla verksamheter inom kommunen. Det finns andra styrdokument som beskriver kommunens grunduppdrag och utvecklingsområden.

- Årtalet 2030 ska inte ses som en absolut tidpunkt då ett antal mål ska vara uppfyllda. Med största säkerhet kommer det finnas anledning att revidera visionen innan dess. I visionsarbetet vill vi dra nytta av det starka platsvarumärke som Lysekil är och det gäller alla delar av Lysekils kommun, säger Leif Schöndell.

Så här tycker du till

Du kan ladda ner utkastet på visionsdokumentet nedan och lämna synpunkter och idéer via formuläret nedan. Du kan också skicka ett mail till registrator@lysekil.se eller gå in på Lysekil Centrum Lab där du hittar utskrivna visionsdokument och formulär. Mer information om Lysekil Centrum Lab hittar du i länkarna nedan. Synpunkter kan lämnas in fram till och med torsdagen den 31 augusti 2017. 


Fyll i dina åskiter här och skicka in till oss.