Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Slänten vid stadstrappan har fått ett ansiktslyft

Nylagda gräsplattor och stenar

Naturstenar och tåliga perenner för en trevligare miljö och bättre förhållanden för bin och pollinerare.

Nu har slänten vid stadstrappan fått ett ansiktslyft med stora naturstenar och så kallad sedummatta som består av torktåliga perenner. Just nu är växtmattan inte så grön, men den kommer att växa, bli vackrare och blomma i takt med årstiderna.

Växtligheten som planterats är ett led i att göra våra tätbebyggda miljöer till bättre boendemiljöer för bin och andra pollinerare.

Att rusta upp slänten är också en av åtgärderna för att göra Lysekils centrumkärna mer attraktiv och öka trivseln. Det kommer också att planteras perenner längs med muren och graffittiklottret ska tvättas bort.

Frågor

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta avdelningen Mark och Gata via kommunens växel, 0523 - 61 30 00

arbetare från leva jobbar på slänten vid stadstrappan