Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Positivt bokslutsresultat för Lysekils kommun

Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på 18,6 mnkr för 2016 i det preliminära bokslutsresultatet.

Den ekonomiska ställningen för Lysekils kommun har förbättrats under senare år. För 2016 redovisas ett positivt resultat på 18,6 mnkr vilket är 18,5 mnkr bättre än budgeterat.

Flera faktorer bakom resultatet

De ekonomiska rapporterna har visat den positiva utvecklingen under året och flera faktorer ligger bakom resultatet. Exempelvis har skatteintäkterna blivit större än beräknat eftersom fler har valt att flytta till Lysekils kommun. Andra orsaker till det förbättrade resultatet är försäljning av mark samt särskilda statsbidrag som inte kunnat användas fullt ut.

Inom utbildningsnämnden finns ett överskott på 13,4 mnkr. Detta beror främst på att man har fått statsbidrag för att anpassa skolverksamheten i samband med flyktingkrisen. Då det varit svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens har statsbidraget resulterat i ett överskott.

- Arbetet med att stärka Lysekils kommuns ekonomi har fortsatt även under 2016. Verksamheter som överskridit sin budget har numera en bra ekonomisk kontroll och ligger mer i linje med budget än tidigare år. De verksamheter som visar ett positivt resultat som är högre än budgeterat har tydligt definierade orsaker. Framöver väntar oss ekonomiskt tuffare tider men de senaste årens utveckling gör att vi är bättre rustade än tidigare år, säger kommunalråd Jan-Olof Johansson.

Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Den kommunala skattesatsen har varit oförändrad mellan 2015 och 2016 och uppgår till 22,46 kronor.

Mer information

Ta gärna del av den fördjupade ekonomiska informationen:
Bokslutsinformation – preliminärt resultat för 2016 Pdf, 266.8 kB, öppnas i nytt fönster.