Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Planering av kust och hav

Foto på måsar som flyger över stormigt hav.

Startmöte i Lysekil när Boverket ska ta fram en nationell vägledning för den kommunala kust- och havsplaneringen.

Torsdagen den 31 augusti träffas Boverket, Länsstyrelsen och kommunerna i Norra Bohuslän i Lysekil.

Syftet med mötet är att Länsstyrelsen och kommunerna i Norra Bohuslän ska dela med sig av sina erfarenheter av kust- och havsplanering till Boverket, som ska ta fram en nationell vägledning.

Gemensam maritim näringslivsstrategi

Kommunerna i norra Bohuslän har under flera år samverkat när det gäller planeringen av kust
och hav.

Under 2016 antogs en gemensam maritim näringslivsstrategi för kustkommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil.

Nästa steg I samverkan är att besluta om en gemensam blå översiktsplan.

Mer information

På Länsstyrelsen Västra Götalandsläns webbplats finns mer information om mötet och det pågående arbetet.