Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Oljesanering

Foto på klippor och hav.

En mindre saneringsinsats kommer att genomföras i slutet av september.

Med anledning av sommarens oljeutsläpp, genomförde Lysekils kommun och Tanums kommun en inventering för att kontrollera eventuella nya oljepåslag i början av september.

Mindre saneringsinsats

Vid inventeringen upptäcktes minder mängder ny olja på tidigare sanerade områden. För att komma till rätta med de nya oljepåslagen kommer en kortare saneringsinsats på ett par dagar att genomföras under vecka 39.

Efter saneringen kommer arbetet att pausas till nästa vår, då en avslutande inspektion görs.

Så gör du om du hittar olja

Om du gör iakttagelser av olja på land, var snäll och hör av dig till oss via registraturen, registrator@lysekil.se.

Ansökan om ekonomisk ersättning pågår

Lysekils kommun arbetar nu också med att sammanställa en ansökan om ekonomisk ersättning i samband med oljeutsläppet.

Ansökan kommer att skickas till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och kommer att vara klar inom kort.