Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Nytt fackligt samverkansavtal

Fotografi av kommunchef och facklig representant som tillsammans ska skära i en tårta.

Nytt samverkansavtal mellan Lysekils kommun och facket träder i kraft i mitten av juni.

Uppdaterad information: Det framgick inte i första texten att Kommunal och Vision ännu inte skrivit under detta avtal, vi vill förtydliga att så är fallet. Alltså, samverkansavtalet är ännu inte underskrivet av varken Kommunal eller Vision.

I maj slöts ett nytt samverkansavtal mellan Lysekils kommun och facket. Kommunchef, utbildningschef och personalchef firade det nya avtalet tillsammans med de fackliga representanterna. Det nya samverkansavtalet träder i kraft mitten av juni 2017.

 

Samverkan och dialog

I det nya avtalet betonas att samverkan ska ske där besluten fattas. All dialog i samverkan skall föras enligt Lysekils kommuns värdegrund öppet, enkelt och värdigt. Samverkan ska bygga på en levande och fortlöpande dialog mellan chef, medarbetare och fackliga företrädare.

Främjar hälsosamma arbetsförhållanden

Samverkan i hälso- och arbetsmiljöarbetet skall främja hälsosamma arbetsförhållanden och förebygga och åtgärda risker i arbetsmiljön. Arbetsplatsträffar och samverkansgruppernas dagordning ska innefatta information, dialog och beslut. Utbildning i samverkan kommer starta under hösten 2017.