Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Medverka till den nya översiktsplanen!

Jordgloben mot en svart bakgrund

Nu tar vi steg 2 i arbetet med en ny översiktsplan.

Steg 2 – öppna verkstäder

Nu tar vi steg 2 i arbetet med en ny översiktsplan.

Under maj ordnas verkstäder för att vi tillsammans med dig som är invånare eller aktör i kommunen ska börja få fram en gemensam grund till vad som behöver bevaras, förändras och förbättras i Lysekils kommuns fysiska miljö.

Projektledaren för den nya översiktsplanen kommer berätta vad kommunen måste förhålla sig till; exempelvis globala mål och ekosystemtjänster. Sedan hjälps vi åt att definiera befintliga kvalitéer samt faktorer som krävs för att kunna uppnå en hållbarhet i planeringen och utvecklingen av kommunens mark- och vattenområden och bebyggelse. Vi vill höra era tankar gällande olika sorters ”principområden” i kommunen.

Så välkommen att vara med! Alla tillfällen är öppna för alla och inga förkunskaper behövs. För vissa verkstäder finns teman och på samtliga bjudes det på fika.

Du är välkommen att vara med under en eller flera verkstadstillfällen och behöver inte anmäla intresse på förhand.

Tidtabell verkstäder

Samtliga verkstäder är öppna för alla (max 40 personer per möte).
Många av verkstäderna kommer hålla hus i Lysekils centrum lab, ni hittar detta i Gallerian i Lysekil.

Utan tema/allmän:

9 maj Skaftö Folkets hus kl 18-20

Tema natur/friluftsliv/idrott/kulturlandskap:

15 maj Lysekils Centrum Lab kl 15-17

Utan tema/allmän:

16 maj Lysekils Centrum Lab kl 18-20

Utan tema/allmän:

17 maj Lysekils Centrum Lab kl 16-18

Utan tema/allmän:

22 maj Lysekils Centrum Lab kl 18-20

Utan tema/allmän:

23 maj Brastad Folkets hus kl 18-20

Utan tema/allmän:

31 maj Lysekils Centrum Lab kl 15-17

Tema nyanländ/ungdom:

Tid och plats kommer läggas ut längre fram.

Välkommen!

Vad är en översiktsplan

Lysekils kommun arbetar nu med en ny översiktsplan, förtkortas ÖP, som ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Innehållet tas fram till stor del i samarbete med allmänheten, i en process som pågår under ett par års tid.

Under steg 1 fick allmänheten svara på en enkät, Lysekil 2030, och kommunen tog fram fem utvecklingsmål.