Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Medborgarundersökning

Foto på händer som sträcks upp i luften.

Förbättrade resultat för Lysekils kommun i höstens medborgarundersökning.

Lysekils kommun har i höst deltagit i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning.

Undersökningen genomfördes från mitten av augusti till slutet av oktober och 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare fick möjlighet att delta.

Svarsfrekvensen landade på 44 procent och vi vill tacka alla som tog sig tid att besvara enkäten.

Den genomsnittliga svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2017 blev 40 procent.

Tre olika delar

Medborgarundersökningen är uppdelad på tre olika delar och sammanfattas i tre olika index:

Nöjd-Region-Index (NRI)

Handlar om hur medborgarna ser på Lysekils kommun som en plats att bo och leva på.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

Handlar om hur medborgarna i Lysekils kommun ser på kommunens verksamheter.

Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Handlar om hur medborgarna i Lysekils kommun ser på sitt inflytande i kommunen.

Vårt resultat

Den senaste gången som Lysekils kommun deltog i medborgarundersökningen var 2014. När man jämför resultaten från 2014 med höstens resultat ser man att alla index utvecklats positivt.

Nöjd-Region – Index (NRI) har ökat från 51 till 53 och Nöjd-Medborgar-Index (NMI) har ökat från 37 till 45. Resultatet för Nöjd-Inflytande-Index (NII) har också ökat från 25 till 32.

- Det är glädjande att se våra förbättrade resultat, det visar att vi är på rätt väg. Samtidigt kan vi också konstatera att vi har flera utvecklingsområden att arbeta med, vilket syns i jämförelserna med andra deltagande kommuner, säger kommunalråd Jan-Olof Johansson.

- Medborgarundersökningen är ett viktigt underlag som vi kommer att använda i vårt arbete med att utveckla verksamheten. Jag vill än en gång tacka alla som bidragit till enkäten, säger kommunchef Leif Schöndell.

Ta del av hela resultatet

På Statistiska centralbyråns webbplats hittar du undersökningen för Lysekils kommun i sin helhet.