Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kristineberg – en forskningsstation med utvecklingspotential

Foto: Linda Svanberg

Onsdagen den 15 februari presenterades Axel Wenblads utredning av de marina forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö inom Sven Loven Centrum. Rekommendationen är att båda forskningsstationerna ska finns kvar och att stationen vid Kristineberg öppnas upp för fler forsknings-aktörer.

Axel Wenblad är ordförande i Världsnaturfonden WWF:s styrelse och tidigare generaldirektör för Fiskeriverket i Göteborg. På uppdrag av Göteborgs universitet har Axel Wenblad gjort en utredning av universitetets två marina forskningsstationer inom Sven Loven Centrum för marina vetenskaper.

En av stationerna finns vid Kristineberg i Lysekils kommun och den andra ligger på Tjärnö i Strömstads kommun.

Syftet med utredningen var att undersöka hur de båda forskningsstationerna ska skötas så effektivt som möjligt.

Viktig pusselbit för Lysekils kommun och marin forskning

Utredningen har nu presenterats och Axel Wenblads rekommendation är att båda fältstationerna ska finnas kvar. Han föreslår också att fältstationen vid Kristineberg ska öppnas upp för fler forskningsaktörer och institut med mer tillämpad forskning.

- Verksamheten vid Kristineberg är en viktig pusselbit inte bara för Lysekils kommuns utvecklingsområde Maritima Lysekil utan också för marin forskning och utveckling nationellt sett, säger kommunalråd Jan-Olof Johansson.

Satsningen skulle enligt Axel Wenblad innebära att det utvecklas en nationellt och internationellt unik miljö på Kristineberg. Han anser även att en arbetsgrupp ska bildas för att förverkliga rapportens förslag och att de olika forskningsorganisationerna och Lysekils kommun ska ingå i gruppen.

Maritima Lysekil – en kraft att räkna med

Ett av Lysekils kommuns utvecklingsområden är Maritima Lysekil som innebär att utveckla och fördjupa det maritima samarbetet mellan företag, universitet, institut och kommun.

Samordnare för arbetet är Anne Gunnäs som sedan ett par veckor tillbaka är lokaliserad till Kristineberg. Anne berättar att Lysekils kommun tillsammans med flera universitet och forskningsinstitut undertecknat en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen handlar om att utforma en strategi för att utveckla forskningsstationen vid Kristineberg till ett centrum för marin forskning och innovation.

- Vi samarbetar redan med flera av parterna kring initiativet Testsite Skagerrak, vars syfte är att skapa en kommersiell havsbaserad testsite vid Islandsberg och Kristineberg. Bland parterna finns stort intresse för testbäddar och vi ser goda möjligheter till samarbeten med både etablerade företag och företag inom vattenbruk som står i begrepp att etablera sig här. Vi håller nu tummarna för att Göteborgs universitet beslutar enligt inriktningen i utredningen, säger Anne Gunnäs.