Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Gratis parkering och P-buss i sommar

Bild av en stoppknapp i en buss

Parkera gratis vid gamla COOP och ta kostnadsfri P-buss ner till centrum och Havets Hus även i år.

Bussen avgår var 20:e minut mellan 10:10 och 18:50. Den går sju dagar i veckan från infartsparkeringen vid gamla COOP i Lysekil: 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50 och så vidare. Tidtabellen gäller från och med den 19 juni fram till 20 augusti.

Vänder vid Havets Hus

Vid större evenemang som till exempel cruisingen på midsommardagen får man räkna med förseningar på bussarna på grund av mycket trafik och folk i rörelse.

Bussen stannar i södra hamnen nära centrum och vid Havets Hus. Bussen vänder vid Havets Hus och åker tillbaka till parkeringen med stopp i södra hamnen. Bussen lämnar Havets Hus 10:20, 10:40, 11:00 och så vidare. Sista bussen går från Havets Hus cirka 19:00.

Bara personbilar

Det är endast tillåtet att parkera personbilar på parkeringen och maxtiden är 24 timmar. Kommer ni med husbil så hittar ni information om var ni kan stå på våra sidor om husbilsparkering.

Det går även bra att åka med Västtrafiks bussar som passerar gamla Coop. Men väljer man att åka med dessa bussar behöver man ett västtrafikkort. Väljer man att gå så tar det mellan 20 och 30 minuter ner till centrum.

Ordinarie bussar under lunchuppehåll

Det kan vara bra att känna till att i år kommer bussen ha ett lunchuppehåll eftersom vi nu kör längre på kvällen. Uppehållet är mellan 13:30 och 14:30. Under denna tiden är man hänvisad till vanlig lokalbuss. Tidtabellen för den är enligt nedan:Skriv tabellbeskrivning här

Från Dalskogen

Från Södra Hamnen

mån - fre


13.30 - buss 850

13.45 - buss 841

13.47 - buss 853

14.05 - buss 854

14.15 - buss 841


14.30 - buss 850


lör


14.15 - buss 841

13.45 - buss 841


14.05 - buss 854

sön


14.15 - buss 841

13.45 - buss 841

Om du har några frågor eller vill ha mer information kontakta gärna Fredrik Torstensson: fredrik.torstensson@lysekil.se.

Tillfälliga arrangemang

Vid Cruisingen på midsommardagen samt vid pridefestivalen den 22 juli kommer bussen att ta en alternativ väg in till centrum på grund av hög trafikbelastning.

Den 8 augusti i samband med seminarier under seglingstävlingen Lysekil Women's Match kommer en extra tur att sättas in med avgång klockan 9.15 från Dalskogen.

 

Pilotprojekt P-buss

Arbetet med pilotprojektet P-buss sker inom ramen för Urban Platsinnovation. Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum. Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 2018.  Läs mer om projektet här.