Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Forskningsfartyget Svea letar hemmahamn

Illustration på forskningsfartyget Svea.

Illustration: Skipsteknisk AS

Lysekil möjlig hemmahamn när Sveriges Lantbruksuniversitet bygger nytt forskningsfartyg.

Ett av världens modernaste forskningsfartyg håller just nu på att byggas på ett varv i Spanien. Beställare av fartyget är den svenska regeringen och Sveriges Lantbruksuniversitet har fått i uppdrag att beställa och äga fartyget som kommer att döpas till Svea. Fartyget beräknas kosta 0,5 miljarder kronor.

Lysekils kommun är en av fyra

Svea behöver en hemmahamn och Lysekils kommun är en av fyra kommuner som har blivit kontaktade av Sveriges Lantbruksuniversitet.

- Vi har tagit fram ett kostnadsförslag till Sveriges Lantbruksuniversitet, nu väntar vi med spänning på vilket beslut de kommer att ta, säger näringslivsutvecklare Jan-Erik Larsson som projektleder universitetets förfrågan i Lysekils kommun.

Praktiska pusselbitar

Det är flera praktiska pusselbitar som behöver falla på plats som exempelvis el, vatten och avlopp, fiber, fjärrvärme och laddstationer för elbilar.

- Vi har kraftsamlat kring detta tillsammans med kommunens fastighetsavdelning, Leva i Lysekil AB och Lysekils Hamn AB och kunnat tillmötesgå kravspecifikationen, säger Jan-Erik.

Beslut förväntas under november

Sveriges Lantbruksuniversitet håller på att utreda vilken hemmahamn som är aktuell utifrån de olika kostnadsförslagen och förväntas fatta beslut under november månad.

- Att få Svea till Lysekil skulle betyda mycket för vårt arbete med maritima Lysekil som handlar om att bli ledande inom maritima näringar. Det skulle också vara positivt för våra lokala företag med tanke på fartygets service – och underhållsbehov, avslutar Jan-Erik.

Läs mer om Svea

På webbplatsen för Sveriges Lantbruksuniversitet hittar du mer information om
forskningsfartyget Svea.