Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Föreningar jobbar med integration

Röda och gula höstlöv mot blå himmel.

Integrationsfrämjande aktiviteter inom projekt ”Integration 2016”.

Med utgångspunkt från ett utökat stadsbidrag har föreningarna i Lysekils kommun under året haft möjlighet att ansöka om pengar för integrationsfrämjande aktiviteter inom projektet ”Integration 2016”.

I våras bjöds föreningarna i kommunen in till en inspirationskväll på Campus Väst och sedan dess har många ansökt om och beviljats pengar.

Påbörjad satsning i Fjällaområdet

Tre föreningar som beviljats pengar i en gemensam satsning i Fjällaområdet är Lysekil Allmänna Idrottsklubb (LAIK), Lysekil Skid- & Löparförening och Friluftsfrämjandet i Lysekil. Nu har renoveringen av fotbollsplanen i Fjälla påbörjats och under hösten kommer det även att byggas ett utomhusgym och en Parkourbana* i området.

Utökat aktivitetsutbud

Satsningen i Fjällaområdet är tänkt att locka fler kommuninvånare till området och att ge större möjlighet till fysiska aktiviteter nära naturen. Skolorna i kommunen använder redan området under sina friluftsdagar och nu kommer eleverna kunna ta del av ett utökat utbud av aktiviteter.

Utomhusgymet förväntas locka till sig ungdomar och andra träningsvilliga medan Parkourbanan förväntas dra till sig barn, ungdomar och familjer. En renoverad fotbollsplan är tänkt att ge möjlighet till både organiserade aktiviteter och spontanidrott.

Ansökningar fortfarande välkomna

Satsningen i Fjällaområdet är en av de större ansökningarna som beviljats pengar men ansökningar av alla storlekar är välkomna. Det finns fortfarande möjlighet att ansöka och sista ansökningsdagen är 15 november 2016.

I ansökan ska sökande förening beskriva vad som ska göras, vad målet med insatsen är samt vilken målgruppen är. Ansökan ska också ange en tidsplan och hur det är tänkt att integrationsarbetet ska fortsätta efter 2016. Det ingår också ett krav på dokumenterad uppföljning.

Information och ansökan

Det är inom det kommunala projektet Integration 2016 som föreningar i Lysekils kommun kan ansöka om medel för sin verksamhet. Sista ansökningsdag är 15 november 2016.

*Parkour är en träningsmetod som går ut på att träna kroppen att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen utan hjälpmedel. Parkour innehåller rörelser som hopp, rullar och olika tekniker för att forcera hinder.