Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Fem frågor till kommunchef Leif Schöndell

Foto på kommunchef Leif Schöndell

Leif Schöndell är kommunchef i Lysekils kommun. Här svarar han på fem frågor om det aktuella läget.

Vad är aktuellt i verksamheten just nu?

Arbetet med kommunens budget inför 2017 har varit i fokus de senaste månaderna och är nu i slutfasen. En dialog har förts med våra politiker om ekonomiska förutsättningar och utmaningar i våra verksamheter.

Ytterligare en del i budgetprocessen är att våra politiker pekar ut ett antal utvecklingsområden som ska vara prioriterade i utvecklingen av Lysekils kommun. I mitten av april anordnades en workshop på detta tema som resulterade i följande utvecklingsområden:

  • Barn och unga är vår framtid
  • Vi utvecklas genom lärande
  • Maritima Lysekil är en kraft att räkna med
  • Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö
  • Vi tar ansvar för miljön
  • Vad är nästa steg i budgetarbetet inför 2017?

Efter en dialog med de politiska partierna har kommunstyrelse-förvaltningen tagit fram ett förslag till budget 2017 som kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni och på kommunfullmäktiges möte den 20 juni.

Budgetförslaget innehåller ekonomiska ramar per nämnd samt ett överskottsmål på 2 procent för att klara investeringar på 40 miljoner kronor. Det finns också ett ekonomiskt utrymme för satsningar med 1,0 mnkr vardera inom utvecklingsområdena ”Barn och unga är vår framtid” samt ”Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö”. Vidare finns en särskild satsning på 1,5 mnkr till utbildningsområdet.

När kommunfullmäktige beslutat om budgeten i juni kommer varje nämnd att starta sitt eget budgetarbete enligt kommunens nya styrmodell. Under oktober månad ska nämnderna vara klara med budgetarbetet inför 2017.

I början av juni kommer Lysekils kommuns nya webbplats att publiceras – vad har du för tankar kring detta?

Jag hoppas att vår nya webbplats ska göra det lättare att hitta information om oss och de tjänster vi erbjuder. Webbplatsen är uppbyggd utifrån en modern innehållsstruktur som är framtagen speciellt för kommuninvånare och som flera av Sveriges kommuner använder sig av.

Nya lysekil.se är också anpassad enligt de senaste kraven på tillgänglighet som finns för kommunala webbplatser.

Lysekils kommun är samordnande för EU-projektet Urban Platsinnovation som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva. Vad betyder det för oss att vara med i projektet?

Det är ett spännande arbete som har startat i bred samverkan med flera partners. Detta kommer att ge oss nya perspektiv och hjälpa oss i utvecklingen av Lysekils stadskärna som redan idag har både kraft och potential. Lyckas vi tillsammans mejsla ut och lyfta fram det unika som ger Lysekils centrum dess ”själ” har vi mycket att vinna.

Sommaren närmar sig på allvar och just nu blommar det vackert runt om i kommunen. Tidigare i vår tipsade vi om ”tulpankartan” som guidade till härliga tulpanpromenader. Har du själv någon favoritpromenad eller favoritplats i kommunen att tipsa om?

Jag vill börja med att nämna stadsparken, en eloge till våra duktiga medarbetare som ligger bakom blomsterprakten.

En annan pärla är naturreservatet Vägeröds dalar på Skaftö. Jag har spenderat mycket tid på Skaftö tidigare men aldrig kommit mig för att besöka reservatet. I år blev det äntligen av och på väg hem från jobbet svängde jag av och vandrade rakt in i fantastisk bokskog med både vitsippor, blåsippor och gullvivor.