Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Fem frågor till Christian Martins

Foto på Christian Martins.

Christian Martins är administrativ chef i Lysekils kommun och även chef för avdelningen för verksamhetsstöd. Här berättar Christian mer om sitt uppdrag och vilka ord han förknippar med Lysekils kommun.

Vad innebär det att vara administrativ chef – hur ser ditt uppdrag ut?

Mitt uppdrag som administrativ chef är brett och samordnande och rör därför alla förvaltningar i kommunen. Jag arbetar med remisshantering, utredningar och juridiska frågor. Andra viktiga uppgifter är att vara insatt i våra rutiner, styrdokument och reglementen. Rollen innebär också att jag jobbar nära politiken.

Du är också chef för avdelningen för verksamhetsstöd – vad har avdelningen för uppdrag?

Precis som namnet avslöjar så handlar uppdraget om att vara ett internt stöd för hela kommunen. Vi arbetar med kommunikation, kvalitet, verksamhetsutveckling, säkerhetsfrågor samt hela ärendekedjan som består av registratur, nämndsekretariat och arkiv.

Avdelningen har också ansvar för de strategiska IT-frågorna via E-rådet.

Vilka utmaningar ser du för Lysekils kommun?

Jag skulle säga att utmaningen för Lysekils kommun är att skapa förutsättningar för att utveckla och bibehålla servicen i samhället. För att man ska vilja bo och leva i kommunen behövs ett bra utbud av affärer, restauranger, tjänster och service. Det går att jämföra med en cirkel där allt hänger ihop, finns det ett brett utbud, skapar det attraktivitet i sig.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att det är så mångfacetterat vilket innebär ett konstant lärande. Det är ett spännande uppdrag som speglar samhällets bredd och det är roligt och utvecklande att arbeta nära förvaltningarna och politiken.

Om du skulle beskriva Lysekils kommun med tre ord – vilka blir det då?

Då skulle jag säga att Lysekils kommun är spännande, har potential samt goda framtidsutsikter. Spännande på grund av vårt ganska unika geografiska läge, som jag tror skapar möjligheter. Potential eftersom vi har en fantastisk livsmiljö som inte finns på många platser. Sammantaget tror jag att detta skapar goda framtidsutsikter, bara vi tänker kreativt och hjälps åt.