Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Dialog om hamnverksamheten i Lysekil

Foto på fraktfartyg

Utredning ska titta på möjliga vägar framåt och ge förslag till framtida inriktning.

Hamnverksamheten i Lysekils kommun håller på att utredas på uppdrag av kommunstyrelsen. Syftet med utredningen är att titta på olika vägval för hamnens framtid.

Kommunstyrelsen har gett Lysekils Stadshus AB i uppdrag att tillsammans med Lysekils Hamn AB ta fram förslag på framtida inriktning och organisering, samt hur arrendet av marken ska hanteras.

Dialogmöte

Torsdagen den 14 september träffades styrelsen för Lysekils Stadshus AB och styrelsen för Lysekils Hamn AB, för ett första dialogmöte. Med på mötet fanns också kommunalråd Jan-Olof Johansson och oppositionsråd Ronald Rombrant.

- Avsikten med utredningen är att skapa en möjlig väg att forma en framtid för Lysekils hamn. Det behöver också finnas en tydlig politisk linje kring vilken typ av hamnverksamhet vi vill ha i Lysekils kommun, sa Mats Karlsson, ordförande i Lysekils Stadshus AB.

Ekonomichef Magnus Andersson gick igenom den ekonomiska analys som är framtagen som en del av utredningsarbetet, därefter följde frågor och dialog.

Vägen vidare

Mötet avslutades med en gemensam överenskommelse om den fortsatta
utredningsprocessen. Kommunchef Leif Schöndell, vd för Lysekils Stadshus AB och
Dan Ericsson, vd för Lysekils Hamn AB, fick i uppdrag ta fram ett förslag till
hur hamnverksamheten ska organiseras och bedrivas i framtiden.

Förslaget kommer att bearbetas på ett nytt dialogmöte mellan styrelsen för Lysekils Stadshus AB och styrelsen för Lysekils Hamn AB. Därefter arbetar Lysekils Stadshus AB fram ett förslag till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2016 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning av hamnverksamheten i Lysekils kommun.

För att genomföra uppdraget anlitades konsultföretaget SWECO som tog fram rapporten ”Lysekils hamn – vägval för framtiden” som redovisades för kommunstyrelsen i maj 2017.

Rapporten har kompletterats med en fördjupad ekonomisk analys, framtagen av kommunstyrelseförvaltningen, som presenterades för kommunstyrelsen i september 2017.

På kommunstyrelsens septembermöte beslutade kommunstyrelsen att ge Lysekil Stadshus AB följande uppdrag:

  • Att i dialog att i dialog med Lysekils Hamn AB ta fram förslag till framtida inriktning och organisering.
  • Att ta fram förslag på framtida hantering av arrendet för marken i hamnen.

Torsdagens dialogmöte var det första steget i det fortsatta arbetet.