Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Föreningslotsen är på plats

Under våren sökte Ung Utveckling pengar från Länsstyrelsen för att kunna arbeta mer med att öka föreningsdeltagandet och aktiviteten hos våra barn och ungdomar. Föreningslotsen är nu rekryterad!

Mångårig erfarenhet av föreningsdeltagande

Jörgen Karlsson är föreningslotsen som med en trygg hand ska hjälpa till att lotsa barn och unga mot ökad föreningsaktivitet, socialt deltagande och sammanhang.

Jörgen har en gedigen bakgrund inom föreningslivet och har en bred kunskap om och ett starkt intresse för barn och ungdomsverksamhet.

- Utan barn och ungdomar stannar föreninglivet. Engagemang i föreningsliv kan vara väldigt bra för den enskilda individen på flera olika sätt, bland annat genom att man blir en del av en social gemenskap och får ett positivt sammanhang. Att rörelse är bra för kroppen vet ju nästan alla, men fysisk aktivitet gynnar faktiskt också den psykiska hälsan. Jag hoppas att vi genom det här arbetet kan få fler att hitta nya värdefulla sammanhang, nya intressen och att det stärker barn och ungas hälsa på flera plan. Det här ska bli riktigt spännande!

Ansökan för ökad aktivitet och sammanhang

Bakgrunden till ansökan är behovet av ett ökat arbete med att lotsa mot föreningsaktivitet och sociala sammanhang. Det finns en efterfrågan hos barn och unga att delta i olika typer av aktiviteter och vi vet att många behöver lite hjälp och stöd för att komma i kontakt med till exempel föreningar. Utifrån det identifierade behovet gjordes ansökan som också beviljades.

Nu har en föreningslots rekryterats, två så kallade unga mentorer kopplade till projektet ska inom kort rekryteras och snart startar arbetet.

Ansökan omfattar en projekttid om ett och ett halvt år. En viktig del i arbetet är samverkan med föreningar och andra aktörer som möter barn och ungdomar i olika sammanhang och aktiviteter. Föreningslotsen blir en tydligt sammanhållande funktion under projekttiden.

Håll utkik på kommunens hemsida för att följa projektet!

Vill du veta mer om arbetet kan du kontakta Jörgen Karlsson, Ung Utveckling och vill du veta mer om projektansökan kan du kontakta Sanna Lannesjö, Ung Utveckling via Kontaktcenter på 0523-613000.