Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Sista träffen i medborgardialogen har hållits

I onsdags genomfördes den sista träffen för arbetsgruppen i medborgardialogen om komplexa samhällsfrågor. Fokus i arbetet har varit trygghetsfrågan. Flera förslag på åtgärder blev ett resultat.

Aktiva deltagare helt avgörande

Träffen inleddes med en tillbakablick på arbetet i gruppen, med reflektioner kring hur arbetet utvecklats och fortskridit sedan starten i april. Gruppen har gemensamt kämpat med den komplexa frågan om trygghet i Lysekils kommun och deltagarna har bidragit mycket aktivt med sina olika perspektiv vilket har varit en framgångsfaktor.

Något som har blivit tydligt under processen är att för den här typen av frågor finns inga snabba eller enkla lösningar utan det kräver ett långsiktigt och ihållande arbete för resultat. Det är också ett arbete som kräver att vi arbetar tillsammans och att vi alla kan bidra med enkla medel och på en direkt nivå.

Summering av åtgärdsförslag

Gruppen bestående av ca 30 personer totalt har gemensamt tagit fram en mängd förslag på åtgärder på både kort och lång sikt för att främja tryggheten i vår kommun. Förslagen som gruppen enats om är:

Öppna upp befintliga arenor för spontanidrott, utveckla ett gemensamt kommunövergripande bemötandekoncept, utveckla mötesplatser inte bara mellan kulturer utan även mellan generationer, utöka föreningslivet – skapa meningsfulla fritidsaktiviteter, mångkulturell verksamhet, gemensam grillfest, praktikplatser och sommarjobb 2022 för alla ungdomar, fler vuxna på stan, matkulturens dag/världens fest, ät middag – pröva på att laga och äta mat tillsammans, padel – över gränser och generationer, fortsätta samtalen och gemensamt arbete under hösten – säkra kontinuitet, samhällsmedlare – på längre sikt, mentorsprogram för personer som saknar nätverk.

Dessa förslag på insatser och åtgärder ska nu lyftas och konkretiseras i kommundirektörens ledningsgrupp för att sedan ta dem vidare. Under tidig höst kommer en uppföljande träff att genomföras för att se hur arbetet har fallit ut och vad som behöver arbetas ytterligare med.

Tack!

Vi vill tacka alla er som har varit med i arbetsgruppen och som har bidragit på ett mycket positivt sätt i medborgardialogen! Vi vill även tacka er som tog er tid att vara med i de inledande intervjuerna vilka gav oss de olika prioriterade teman som arbetsgruppen har utgått ifrån under våren.

Stort tack till er!