Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Barn som bevittnar brott - ny lagstiftning från 1 juli

Mer än 200 000 barn lever i hem där det förekommer olika former av våld. Att utsättas för att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn och leda till psykisk och fysisk ohälsa.

Ökad risk för ohälsa

Ungefär vart tionde barn upplever våld mellan närstående. Flera studier tyder på att ungefär vart tionde barn i Sverige någon gång har upplevt våld mellan närstående vuxna (källa: Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik för 2019).

I den senaste nationella kartläggningen av våld mot barn uppgav 14 procent av eleverna att de upplevt att en förälder (eller motsvarande) utövat psykiskt eller fysiskt våld mot en annan förälder. Forskningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.

Skyddet förstärks med ny lagstiftning

För att stärka det straffrättsliga skyddet för dessa barn införs ett nytt gradindelat brott, barnfridsbrott, som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, som till exempel vålds- och sexualbrott, i nära relation.

För att stärka barnens ställning generellt utvidgas även uppdraget för den som är särskild företrädare för ett barn enligt lagen om särskild företrädare för barn.


Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Läs mer:

Barn som bevittnar brott (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Ska jag göra en orosanmälan?

För barn och unga som far illa kan en orosanmälan vara avgörande för att få en positiv förändring. Här hittar du frågor och svar kring orosanmälningar:

Ska jag göra en orosanmälan? - Lysekils kommun Länk till annan webbplats.