Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Spjösvik ett område i förändring

Det tidigare fritidshusområdet rustas nu för att ge fler möjlighet att bo där året runt.

Anläggningsarbetet för kommunalt vatten och avlopp är i fullgång. I samband med detta så uppgraderas infrastrukturen i området. Vägar breddas och förses med gång- och cykelväg samt asfalteras. Området får även belysning.

Erbjudande om tomt

I slutet av året då anläggningsarbetet beräknas vara klart kommer Lysekils kommun att kunna erbjuda tio nya villatomter till intressenter i kommunens tomt- och småhuskö.

Nu och en tid framöver arbetar vi med frågor som rör fastighetsbildning och grovplanering av tomter i området. Vi kommer att ta fram underlag för prissättning samt underlag för information till intressenter. När lantmäteriförrättningen för bildandet av de nya småhustomterna är klar och nämnden har tagit beslut om pris och villkor för försäljning kommer vi att skicka ut mer detaljerad information om vad köpet omfattar.

Materialet kommer att skickas till de som är registrerade i kommunens tomt- och småhuskö.

Vår målsättning är att ge en så tydlig bild som möjligt av vad erbjudandet innehåller i god tid innan vi startar processen med erbjudande, val och tilldelning.

Leva i Lysekil AB e-post: va@levailysekil.se Telefon: 0523-66 78 40 Har du frågor om tomtförsäljning kontakta: planochbygg@lysekil.se Kontaktcenter 0523-61 30 00