Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Lysekils sommargata bjuder in till hemester

I sommar kan du spela boule och bordtennis eller njuta i sköna hammockar och solstolar på en del av Kungsgatan vid Lysekils stadspark.

Gågata i centrum

Från mitten av juni till och med augusti kommer en del av Kungsgatan stängas av från biltrafik (från The Old House Inn/Rosviksgatan till Korsgatan). Det betyder att området blir en tillfällig gågata istället för att vara ett gångfartsområde som det är i nuläget.

Under en provperiod

Denna satsning görs för att testa hur man kan nyttja platsen på ett härligare sätt än vad som görs i dag och skapa ett naturligt gångstråk mellan Kungstorget och stadsparken. I och med pandemin kommer boende och besökare vilja umgås mer utomhus och då vill vi skapa fina förutsättningar för det.

För att göra platsen mer attraktiv kommer det att köpas in olika typer av sittmöbler såsom soffor, hammockar, hängmattor och solstolar. Det kommer också att finnas lekskulpturer, blomsterarrangemang, en lek- och sagohörna, en boulebana, bordtennisbord och balanslina på området.

Efter denna provperiod kommer det att göras en utvärdering. Synpunkter som samlas in kommer att ligga till grund till kommande upprustningsarbete av Kungsgatan och delar av Kungstorget.

Följ rekommendationer

Denna nya mötesplats vill uppmuntra till aktivitet och erbjuda fina förutsättningar för att mötas ute på ett härligt sätt. Vi vill dock understryka att det är viktigt att alla ta ansvar för att inte sprida smittan, så håll avstånd och följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.