Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Rosviksgatan – en ny gata tar form

Nu börjar det synas att gatan tar form.

Markanläggningen beräknas bli klar till sommaren och lagom till höstmörkret (som nu känns långt borta) ska vi även bli klara med montering av belysningen.

Arbetet med nya Rosviksgatan löper på under våren. Vi anlägger nu den sida av trottoaren som är mot fasaderna. Trottoaren kommer breddas rejält och det blir träd längs gatan med sittplatser under. Det blir även cykelparkering och bilparkering längs med gatan.

Ny utformning av gata och trottoar

Att rusta upp Rosviksgatan är ett första steg till en mer tillgänglig och gå-vänlig utformning av centrum i Lysekil.
Tanken med den nya utformning är att behålla och återanvända granit, göra en lite smalare körbana (för att få ner hastigheterna) och samtidigt få en bredare trottoar och upphöjda gångpassager över körbanan.

Parkeringar och nya träd

Parkeringsplatserna behålls men flyttas lite. Utöver detta planterar vi också träd i upphöjda planteringsgropar, även detta för att gatan ska kännas lite mer ombonad så att vi får ner hastigheterna.

Materialval

Materialen blir huvudsakligen smågatsten och granithällar. Den nya utformningen är planerad för att vara tillgänglig för synskadade och personer med rörelsevariationer.

Trottoaren bredvid butikerna blir bredare för att ge utrymme till spontana möten och sittplatser.

Kommunens gröna strategi avgör

Syftet med upprustningen är att enligt kommunens grönstrategi prioritera de gående först i centrum och utforma gatan så att biltrafikanter kör långsammare.

Självklart blir gatan även vackert och funktionellt ljussatt för att öka både attraktivitet och trygghet.

Kontakt vid frågor

För frågor eller synpunkter mejla gärna kontaktcenter@lysekil.se så vidarbefodrar vi till rätt person.