Meny

Gallring av träd, björnbärssnår och andra växter

Biologisk mångfald är viktigt ta hänsyn till i våra gröna ytor i Lysekils kommun

Varför gallrar man?

Gallringen som pågår runt vissa platser i Lysekils kommun utförs i syfte att ta fram fläder, rönn, ek och andra bärgivande trädsorter som är viktiga för småfåglar och annat djurliv. Genom att gallra ges mer utrymme till de här träden att växa sig starka och vackra.

Vem utför det?

Leva i Lysekil utför det här arbetet med stor hänsyn både till den omgivande platsen och den framtida naturmiljön. Deras personal har kompetens och utbildning inom discipliner så som trädgård och biologisk mångfald.

Vad betyder ljungen för just vårat landskap?

På visssa platser har man tagit fram ljunghedar. Det här är mycket viktigt för biologisk mångfald och mer specifikt för pollinerare såsom för fjärilar och bin. Man tar också fram ljunghedarna då de är en del av Lysekils kulturarv och identitet.

Varför slyröjer man?

Leva i Lysekil gallrar bland träd och tar ner snabbväxande arter såsom vide och sälg. De här är arter som snabbt kommer upp igen. Så ett kontinuerligt underhållsarbete av så kallat sly pågår ständigt

Ruttnande, nedblåsta eller lutade träd som vetter ut mot gångvägar har avlägsnats.

Är björnbärssnår invasiv art?

Även björnbärssnår som växer ut över gångvägar har reducerats något, det blir samtidigt som en föryngringsbeskärning av snåret. Björnbärsnår är mycket invasivt och etablerar sig igen riktigt fort.

Så nu kan du se fram mot fina grönytor runt omkring vår kommun.