Meny

Startskottet för äldreomsorgslyftet har gått

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning vars syfte är att höja kompetensen inom äldreomsorgen och underlätta den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Satsningen avseende äldreomsorgslyftet ska bidra till att öka andelen heltids- och tillsvidareanställningar inom kommunen samt bidra till en större trygghet och bättre villkor för medarbetarna avseende arbetsmiljö och bemanning.
SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Kommunal har en överenskommelse kopplat till satsningen.

Dialogform mellan olika verksamheter

I Lysekils kommun har man genom dialog mellan HR, arbetslivsförvaltningen och socialförvaltning identifierat behovet av utbildning och utbildningsplatser och nu kunnat starta upp en utbildning för 10 personer som motsvarar 1500 poäng, enligt Skolverkets yrkespaket till undersköterska.

Två av deltagarna är Mimmie Gertsdotter och Nercy Rosén

Jag är glad och tacksam över den chans denna utbildning innebär för mig att lära mig mer då kunskap är bra för både mig och de äldre jag arbetar med. Jag har arbetat länge inom vård- och omsorg i Sverige men också Filipinerna och i Australien så jag har lång erfarenhet så arbetet i sig är inte så svårt för mig men däremot får jag kämpa lite extra med språket. Utbildningen verkar vara jättetuff med mycket uppgifter men vi har väldigt bra lärare som förklarar när man inte förstår. Jag gillar verkligen mitt jobb som innebär många sociala kontakter och att få hjälpa äldre till ett bättre liv och jag ser fram emot att fortsätta inom vården när jag avslutat utbildningen, säger Nercy.

Mimmie Gerdsdotter fortsätter

Och jag är jätteglad för den möjlighet som denna satsning innebär. Jag har arbetat inom vården i många år och sedan en längre tid funderat på att vidareutbilda sig. Jag hoppas att utbildningen ska ge mig nya kunskaper och öppna dörrar inför framtiden. Jag tror att satsningen på sikt kommer innebära ökad kompetens hos personalen i våra verksamheter utifrån att fler blir utbildade. Jag tycker det är jättekul att Lysekils kommun gett oss denna chans vilket visar att dom tror på oss.