Meny

Dialogledarna för medborgardialogen - här är de!

Nu börjar en ny fas i arbetet med medborgardialogen. En arbetsgrupp drar snart igång och den kommer att ledas av två särskilt utvalda dialogledare - Mustafa och Annelie!

Lysekils kommun är pilotkommun

Ingen har väl i dagsläget missat att Lysekils kommun har valts ut som pilotkommun i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) pilotprojekt för en ökad trygghet? Projektet handlar om att utveckla metoden medborgardialog i komplexa samhällsfrågor för att få fler perspektiv på trygghetsfrågan.

Nu går arbetet in i en ny och mer praktisk fas när dialogen i den så kallade arbetsgruppen drar igång. Det innebär att en grupp om ungefär 25 personer kommer att titta närmare på och samtala kring de olika synpunkter och tankar som har inkommit under de intervjuer som gjorts med ett hundratal personer under hösten 2020. Resultatet håller nu på att sammanställas i en perspektivrapport som kommer att vara grunden för arbetet i arbetsgruppen.

Särskilda dialogledare

För att dialogen ska bli så bra som möjligt för alla deltagande och för att resultatet ska svara bland annat mot de krav som SKR ställer på projektet leds arbetsgruppen av två särskilda dialogledare, tillsammans med en konsult från SKR.

Dialogledarna arbetar till vardags inom kommunen och är tillfrågade om uppdraget utifrån personlig lämplighet, kompetens, kunskap och engagemang i frågorna och metoden.

Vilka är de?

Annelie Antonsson arbetar vanligtvis som anhörigsamordnare inom socialtjänsten. Hon har en lång och gedigen erfarenhet av att möta och samtala med människor i både glädje, sorg och frustration.

Mustafa Abdanabo är samordnare inom fritidsenheten. Mustafa är utbildad ekonom. Han är en driven, lösningsfokuserad, kommunikativ och social person som talar flera språk.

Tillsammans med Martin Sande som är konsult vid SKR kommer de att lotsa deltagarna i arbetsgruppen med fast och varm hand genom arbetet.

Vi vill önska både Annelie och Mustafa lycka till med det här viktiga uppdraget!

Läs mer om medborgardialog:

Medborgardialog en del av trygghetsarbetet - Lysekils kommun Länk till annan webbplats.

Medborgardialog - Lysekils kommun Länk till annan webbplats.