Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Nationell folkhälsoenkät skickas ut

Nästa vecka skickas den nationella folkhälsoenkäten ut till 24 000 invånare i Västra Götaland. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid.

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika vilkor (HLV) Covid-19 kommer att skickas ut till 24 000 invånare i Västra Götaland, och till 120 000 totalt i landet. Det betyder att en del av enkäterna kommer att skickas ut till Lysekils invånare - och det är viktigt att denna besvaras då det ställs frågor om covid-19 och dess påverkan på hälsan.

Årets enkät

Årets enkät innehåller samma frågor som tidigare, med tillägg av ett antal coronarelaterade frågor. Det handlar till exempel om ifall personerna har testat positivt för covid-19, undvikit att söka vård under coronapandemin eller fått inplanerade vårdbesök inställda. Till denna omgång av enkäten kommer även frågorna att ställas till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin.
Totalt är det 66 frågor.

Den nationella folkhälsoenkäten är av stor vikt, inte minst vid oväntade händelser som covid-19 och den pågående pandemin. De extra frågorna om covid-19 och dess påverkan på hälsan kommer att ge mer information om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor före, under och efter pandemin.

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år.