Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Lägesrapport i trygghetsarbetet – vecka 4

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport i trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete berättar vi varje vecka om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Denna veckas lägesrapport är sammanställd utifrån fältteamets rapporter från arbetspassen den gångna veckan och information som delats via måndagsavstämningen i det operativa trygghetsteamet.

Se upp för vaccinbedrägerier

Polisen har sedan tidigare varnat för vaccinbedrägerier i Sverige nu när vaccinationsinsatser med anledning av covid-19 har inletts. Vid dessa vaccinbedrägerier utger sig personer för att ringa från Folkhälsomyndigheten eller sjukvården, så som 1177 Vårdguiden, för att erbjuda tidsbokning för vaccination. Bedrägeriförsök genom att kan ske via telefonsamtal, mejl eller sms och ofta är syftet att komma över offrens bankdosa, bank-id eller kortuppgifter.

Läs mer bedrägeriförsök och bekräftad information kring den regionala vaccinationsinsatsen via länkarna nedan.

Unga kommunutvecklare sökes

Går du på gymnasiet och vill ha ett extrajobb? Just nu söker Lysekils kommun sju unga kommunutvecklare som ska få chansen att tjäna en extra slant samtidigt som de bidrar med ett ungdomsperspektiv på olika frågor i kommunen.

Trygghetsåtgärd kring Kronbergvallen färdigställd

Du kan nu se slutresultatet av belysningsåtgärder och annan upprustningen av området vid Kronbergsvallen i Lysekil. Arbetet är färdigställt och bland annat har belysning tillkommit som ljusar upp runt trappan och i området kring konstgräset.

Satsningen är en del av ett större trygghetsskapande arbete inom Lysekils kommun. Under 2021 så fortsätter arbetet med olika trygghetsfrämjande åtgärder i närområdet. Kommunen har fått bra input från de trygghetsronder som hållits under 2020 och vi ser fram emot att kunna förverkliga några av de tankar som inkommit.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har arbetat torsdag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 4

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet har varit igång under den gångna veckan enligt schema.

Medborgardialog - Arbetet med medborgardialog fortsätter och går nu in i nästa fas med skapande av arbetsgrupp.

Händelser och åtgärder vecka 4

Allmän beskrivning

Fältteamet har arbetat uppsökande runt om i hela kommunen under varierande tider från torsdag till och med söndag. Den gångna veckan beskrivs av fältteamet som mycket lugn med många trevliga samtal med ungdomar och unga vuxna.

Lysekil

Händelse: Samtal via Trygghetstelefon om ungdomar som kastade snöbollar mot fönsterrutor trots tillsägelse.
Åtgärd: Ingen fältresurs igång när samtalet ringdes in. Fältteamet kontaktade personen nästkommande dag per telefon och stämde av och hörde mer om händelsen. Fältteamet rörde sig i området under kvällen.

Händelse: Fältteamet promenerade runt på bostadsområde i centrala Lysekil när de mötte unga personer som var otrevliga och kastade snöbollar mot fältteamet.
Åtgärd: Fältteamet tog kontakt med vårdnadshavare.

Brastad

Händelse: Fältteamet passerade fabrikslokal utanför centrala Brastad och uppmärksammade då att A-traktorer sladdade runt på parkeringsområdet vid fabrikslokalen.
Åtgärd: Fältteamet stannade och pratade med förarna till A-traktorerna och uppmärksammade samtidigt att en A-traktor körde iväg med en person sittandes i en pulka som drogs av A-traktorn. Samtal med förarna om risker och faror med den typen av lek.

Polismyndighetens information för vecka 4

Trevlig rapport för andra veckan i rad med lägsta siffror på brottsanmälningar för motsvarande vecka sett till de senaste fem åren. Totalt 16 anmälningar varav en anmälan om våldsbrott, två anmälningar om skadegörelse och två anmälningar om tillgrepp/stöld.

Polisen har under veckan haft kontroll av hastighet på länsväg 162, vid genomfarten i centrala Brastad. Cirka 600 fordon mättes varav åtta rapporterades för hastighetsöverträdelse. Den högsta uppmätta hastigheten var 67 km/h.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Kommunens trygghetsarbete

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.