Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lysekils kommun har antagits till Glokala Sverige

Nu stärks vårt hållbarhetsarbete för Agenda 2030.

Bakgrund

Lysekils kommun är en av de kommuner som för 2021 antagits till det nationella projektet Glokala Sverige. Projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

– Genom Glokala Sverige kommer vi att att erbjuda politiker och tjänstepersoner utbildning i hur vi kan arbeta lokalt för att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Vi får också en möjlighet att ta del av andra kommuners arbete och kan dela med oss av vad vi gör, säger Michael Johansson, chef för avdelning för hållbar utveckling.

Olika stödinsatser

Som projektdeltagare får kommunen utbildningsinsatser och stöd i form av webbutbildning, nyhetsbrev, filmer, utställningar, föreläsare och webbinarier. Under hösten genomförs även den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

– Det lokala engagemanget är nödvändigt för att nå målen i Agenda 2030. Det krävs både arbete på hemmaplan och global samverkan för att lyckas minska klimatutsläppen och hantera klimatförändringarna, främja mänskliga rättigheter samt bekämpa ekonomisk ojämlikhet, säger Staffan Isling, vd på SKR.

För mer information, kontakta miljö- och klimatstrateg
Tobias Källqvist, tobias.kallqvist@lysekil.se eller via Kontaktcenter tel. 0523- 613000.

Vad är Glokala Sverige?

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD), med stöd av Sida.

Hur når vi Agenda 2030

För att Agenda 2030 ska kunna genomföras och de globala hållbarhetsmålen Länk till annan webbplats. nås är det lokala engagemanget centralt. Här ska politiken som förändrar samhället genomföras och här finns länken mellan medborgarna och myndigheter. Samtidigt måste det finnas en förståelse om hur de lokala förutsättningarna påverkas av ett globalt sammanhang och att det lokala agerandet får globala konsekvenser. Vi skapar tillsammans det samhälle vi lever i.

Vision Lysekil 2030:
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar."