Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Digitalt samråd för detaljplanen Södra Hamnen 13:1 Hotel Lysekil

Detaljplanen skickas ut på samråd mellan 2020-12-29 till och med 2021-02-09.

Samhällsbyggnadsnämnden inbjuder till digitalt samrådsmöte om planförslaget den 26 januari 2020 klockan 18.00 till 19.30. Anmälan sker via telefon eller via e-post senast den 25 januari, se kontaktuppgifter längre ner. Vi skickar därefter en bekräftelse via e-post med digital länk till mötet samt mötesinstruktioner.

Detaljplanens syfte

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad på nuvarande Hotel Lysekils innergård samt addera bostadsändamål till tillåten användning. Även de befintliga hotellbyggnaderna kommer att kunna byggas om till lägenheter.

Möjligheten att bedriva verksamhet inom ramen av centrumändamål kommer däremot att finnas kvar fortsättningsvis. Detaljplanens syfte tar således hänsyn till platsens befintliga värden samtidigt som den möjliggör en utveckling av ett levande centrum.

Välkommen med anmälan till planochbygg@lysekil.se eller ta kontakt med kommunens kontaktcenter 0523- 61 30 000 som förmedlar dig till rätt person.