Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Tillfällig covid-19-lag på plats och Länsstyrelsen tillsynar

Är du verksamhetsutövare behöver du sätta dig in i den nya tillfälliga lagstiftningen och säkerställa att du följer de tillfälliga reglerna. Din verksamhets efterlevnad av reglerna kan komma att tillsynas av Länsstyrelsen.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, även kallad "pandemilagen". Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen har fått uppdrag att kontrollera att besluten, som tagits med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen, efterlevs av dig som verksamhetsutövare.

Unik och föränderlig situation - håll dig uppdaterad

Det är en unik situation vi befinner oss i där nya föreskrifter utifrån den tillfälliga covid-19-lagen tas fram och beslutas allt eftersom och genererar många nya frågor. Det är därför viktigt att du som verksamhetsutöver håller dig kontinuerligt uppdaterad på de nya och tillfälliga reglerna.

Folkhälsomyndigheten är den myndighet som beslutar om föreskrifter med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen och Länsstyrelsen är den myndighet som tillsynar efterlevnaden. Informationen från dessa två myndigheter är därför viktig att följa och nedan hittar ni länkar till deras aktuella webbsidor med anledning av den tillfälliga covid-19-lagen.