Meny

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 51

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Varje måndag genomförs en avstämning mellan kommunens verksamheter och Polisen. Information delas och sammanställs i en gemensam lägesbild som utgör grunden till denna lägesrapport.

Har du som vårdnadshavare koll på vad som gäller med fyrverkerier och smällare?

Via kommunens trygghetstelefon kommer många samtal till fältteamet om ungdomar som enligt inringare "smäller smällare" och "skjuter av fyrverkerier". Detta är något som Polismyndigheten och kommunens verksamheter arbetar för att hantera genom tillsyn av försäljningsställen, samtal med ungdomar och kontroller av de som misstänks använda smällare felaktigt. Men du som vårdnadshavare spelar en avgörande roll i att förebygga dessa händelser genom att själv känna till vilka regler som gäller och genom att ta ett samtal med ditt barn kring smällare och fyrverkerier.

Åldersgräns på 18 år

Du måste ha fyllt 18 år för att få köpa, inneha och använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i olyckor i samband med avfyrande av fyrverkerier. Att sälja eller köpa ut fyrverkerier till barn eller ungdomar under 18 år är olagligt. Smällare är förbjudna sedan 2002.

Allvarliga konsekvenser

Förutom att de barn och ungdomar som smäller smällare och skjuter av fyrverkerier kan skada sig själva genom att olyckor uppstår, så är risken överhängande för att andra oskyldiga skadas av smällande smällare. Exempelvis kan hörselskador lätt uppstå om man råkar vara för nära som förbipasserande och djur blir stressade.

Att skjuta av smällare och fyrverkerier kan leda till att man anmäls för brott så som ofredande eller misshandel.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 51

Medborgardialog - Att samla in synpunkter och tankar från de som bor och verkar i Lysekils kommun i ett medborgardialogsarbete är en del i det förstärkta trygghetsarbetet. Dialogen är igång och vi samlar in värdefulla synpunkter och idéer. Läs mer här och anmäl ditt intresse.

Mötesplats Rorkulten - Har du förslag på aktiviteter och/eller vill du vara en del av ABFs verksamhet på Rorkulten? Kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073-517 31 03.

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet som sedan en tid även har öppet på lördagar. Personal från fritid stärker vid behov upp inom kommunens övriga verksamheter.

Händelser och åtgärder vecka 51

Centrala Lysekil

Händelse: Samtal via Trygghetstelefonen om fyrverkeri som skjutits iväg av grupp av personer i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet tog sig till platsen och på väg dit hördes ytterligare en smäll. Fältteamet parkerade i området och fältade till fots. Inga ungdomar synliga men fältteamet pratade med ytterligare vittne till händelsen som beskrev att personerna hade lämnat platsen.

Händelse: Larmet på Gullmarsskolan gick igång under kvällen på plats upptäcktes att tre glasrutor var krossade/skadade.
Åtgärd: Polis, räddningstjänst och fastighetstekniker samt fältteam var på plats och hanterade händelsen. Händelsen polisanmäld och de trasiga rutorna täcktes provisoriskt.

Händelse: Samtal till fältteamet från annan kommunal verksamhet som informerade att de hade haft personer på besök som hade varit stökiga och fått lämna.
Åtgärd: Fältteamet mötte samma personer vid livsmedelsbutik utanför centrala Lysekil. Samtal med några av dem.

Händelse: Samtal via Trygghetstelefonen från lokalt bevakningsföretag om att en större grupp personer försökt ta sig in på livsmedelsbutik i centrala Lysekil efter att butiken stängt.
Åtgärd: Fältteamet noterade informationen. Var sannolikt samma grupp personer som betett sig stökigt på den kommunala verksamheten tidigare under kvällen.

Händelse: Ungdomar åkte runt på mopeder kring Bilprovningen. Två utan ljus, varav den ena ungdomen åkte iväg från fältteamet när de kom till platsen.
Åtgärd: Fältteamet stod en stund och pratade och uppmanade den ungdomen som var kvar att sätta på ljus på mopeden, vilket han åkte hem och fixade.

Händelse: Fältteamet får samtal från ledig kollega som åkt bakom en elscooter av större modell och med breda hjul. Under färd i centrala Lysekil krängde den fram och tillbaka. Två yngre personer färdades på elscootern varav en saknade hjälm.
Åtgärd: Fältteamet träffade på personerna med elscootern och pratade med dessa. Oklara regler om fordonet fick köras på allmän väg då den uppenbarligen gick för fort. Personerna som hade färdats på mopeden tog sig hem för att prata med sina vårdnadshavare och kolla upp vad som gäller för att framföra fordonet.

Händelse: Fältteamet upptäckte två yngre personer som sprang efter en hund inne på en av gårdarna till kommunens förskolor i centrala Lysekil. Det visade sig att de hade en hund som inte ville låta sig infångas.
Åtgärd: Fältteamet hjälpte de unga personerna att fånga in hunden.

Händelse: Medarbetare vid kommunal verksamhet i centrala Lysekil lämnade arbetsplatsen och begav sig till sin parkerade bil. När medarbetaren närmade sig bilen upptäckte denne en person som stod i en korsning i närheten. Plötsligt uppfattade medarbetaren att personen siktade med ett vapenliknande föremål mot medarbetaren och uppfattade att skott avlossades.
Åtgärd: Medarbetaren körde snabbt från platsen och larmade 112 och sina arbetskamrater. Medarbetaren tyckte sig tro att det var en så kallad "soft air-gun" som personen sköt med.

Händelse: Inbrott i flerbostadshus i centrala Lysekil.
Åtgärd: Brottet polisanmält.

Polismyndighetens information för vecka 51

Vecka 51 har enligt statistiken varit en väldigt lugn vecka. Totalt 18 inkomna anmälningar. Att jämföra med samma vecka 2019 då det inkom 46 anmälningar.

Av den gångna veckans 18 polisanmälningar var tre anmälningar om våldsbrott, tre om skadegörelse och tre om tillgrepp (stöld).

Polispatrullerna har arbetat enligt medborgarlöfte med bland annat fotpatrulleringar, fordons- och förarkontroller med mera.

Under veckan har även hastighetskontroller genomförts på Slånbärsvägen vid ett flertal tillfällen. Mycket uppskattat av boende i området. Fortsättning följer.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 61 30 00.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.