Meny

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 50

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Varje måndag genomförs en avstämning mellan kommunens verksamheter och Polisen. Information delas och sammanställs i en gemensam lägesbild som utgör grunden till denna lägesrapport.

Anmäl brott och tipsa gärna

Du kan bidra till en tryggare kommun genom att berätta om du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa Polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott. Tips från dig som kommuninvånare är ofta helt avgörande för att Polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster. Av samma anledning är det viktigt att du anmäler brott som du drabbas av så att brottslighet och brottsrelaterade problem blir kända.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. Under fredagen och lördagen var det två fältteam igång samtidigt för ytterligare ökad närvaro. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 50

Medborgardialog - Att samla in synpunkter och tankar från de som bor och verkar i Lysekils kommun i ett medborgardialogsarbete är en del i det förstärkta trygghetsarbetet. Dialogen är igång och vi samlar in värdefulla synpunkter och idéer. Läs mer här och anmäl ditt intresse.

Mötesplats Rorkulten - Har du förslag på aktiviteter och/eller vill du vara en del av ABFs verksamhet på Rorkulten? Kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073-517 31 03.

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet som sedan en tid även har öppet på lördagar. Personal från fritid stärker vid behov upp inom kommunens övriga verksamheter.

Händelser och åtgärder vecka 50

Centrala Lysekil

Händelse: Samtal inkom via Trygghetstelefonen från villaägare i centrala Lysekil som berättade att en ungdom kastat smällare på inringarens dörr. Inringaren hade en dörrkamera som fångat händelsen på film.
Åtgärd: Fältteamet var snabbt på plats. Inringaren spelade upp film på händelsen. Fältteamet såg händelseförloppet men kände inte igen ungdomen. Fältteamet hänvisade mannen till att polisanmäla händelsen och larma 112 vid pågående brott och hade extra närvaro i området under kvällen.

Händelse: Fältteamet mötte en person på moped utan ljus på parkeringen vid livsmedelsbutik utanför centrala Lysekil. Personen på mopeden hade klistrat fast en ficklampa på framskärmen och mopeden saknade även registreringsskylt.
Åtgärd: Fältteamet pratade med personen på mopeden och påtalade både faran och det felaktiga med att köra mopeden utan belysning. Mopedföraren körde från platsen på mopeden trots bristerna och faran. Fältteamet rapporterade händelsen till polis via 112.

Händelse: Fältteamet passerade en park i centrala Lysekil och upptäckte hur en grupp ungdomar, uppskattningsvis 10 - 12 personer, såg ut att vara i slagsmål. Någon låg ner på marken och de brottades och var högljudda.
Åtgärd: Fältteamet larmade 112 och kontaktade det andra fältteamet som var ute samtidigt och som anslöt snabbt. När fältteamen närmade sig de unga vuxna lämnade några platsen direkt. De som kände igen medarbetarna i fältteamen hejade glatt och de unga vuxna luktade av alkohol. Några av dem tog bussen till Brastad och ytterligare någon som var kvar kördes till hemadressen av fältteamet.

Händelse: Inbrott i källarförråd i flerbostadshus i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin inom bostadsbolaget.

Händelse: Vandaliserad låsöppning på entré till flerbostadshus i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin inom bostadsbolaget.

Händelse: Person blev rånad i centrala Lysekil mitt på dagen av tre mörkklädda personer som fick med sig en plånbok innan de lämnade platsen.
Åtgärd: Brottet anmält till Polisen som utreder brottet.

Brastad

Händelse: Fältteamet upptäckte nygjort klotter på Stångenässkolan.
Åtgärd: Fastighetsenheten informerades och klottret sanerades.

Polismyndighetens information för vecka 50

Polismyndigheten rapporterar att vecka 50 hade det lägsta inflödet av polisanmälningar under de senaste 5 åren. Totalt 14 anmälningar, varav tre anmälningar om våldsbrott, en anmälan om skadegörelse ingen anmälan om tillgrepp (stöld).

Polisen har haft patrull i Lysekil under helgen. Lägesbilden som berör ungdomar bedöms
som grönt läge, det vill säga normalt.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 61 30 00.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.